Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Tržnica Zadar d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjene i dopune Zakona.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Tržnici Zadar d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, moguće je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:
* Tržnica Zadar d.o.o. Pod Bedemom 1/A, 23000 Zadar,
* elektroničkom poštom službeniku za informiranje: iva@trznicazadar.hr
* donijeti osobno u Tržnicu Zadar d.o.o. radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.Dokumenti
Izvješća o provedbi ZPPI
S ciljem što transparentnijeg poslovanja, Tržnica Zadar je omogućila uvid u isplate dobavljačima putem aplikacije Transparentni proračun.