Tržnica Poluotok - kiosci oko zgrade

Upoznajte trgovce na svim našim tržnicama u Zadru! Na interaktivnoj karti izaberite tržnicu, razgledajte, odaberite štand i pogledajte ponudu OPG-a i kontakt podatke tog trgovca.

T.O. Suzy

T.O. Suzy

T.O. Šime

T.O. Hera

T.O. Jure

T.O. Jure

T.O. Školjka

T.O. Školjka

T.O. Nela

T.O. Đimi

T.O. Ružica

T.O. Hana

T.O. Hana

T.O. Oskar

T.O. Bodulica

T.O. Dolores

T.O. Dolores

T.O. Đimi

T.O. Đimi

T.O. Gabrijel

T.O. Gabrijel

M.T.O. Biloglav

U.O. Hrco

M.O. Mesnica Ante

PG Anica Bakmaz

P.O. Lonić

T.O. Ružica

T.O. Tonka 68

T.O. Bodulica

T.O. Zulbeari

Bonavia commerce d.o.o.

Vindija trgovina d.o.o.

Tvornica kruha Zadar d.d.